Trespa a zrównoważony rozwój

URZECZYWISTNIANIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Zrównoważony rozwój nie jest czymś, o czym się marzy, ale czymś, co się robi. Ważne są działania. Dlatego Trespa zawsze działa z myślą o środowisku, naszej działalności, naszej firmie oraz naszych klientach. W ten sposób stale udoskonalamy i urzeczywistniamy zrównoważony rozwój. Zrównoważony rozwój w Trespa to zdrowy rozsądek, podejście oparte na faktach i pełna integracja z planowaniem biznesowym. 

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ JAKO WEWNĘTRZNA POTRZEBA

Nasza polityka zrównoważonego rozwoju opiera się na głęboko zakorzenionej motywacji do przejścia od „mniejszego zła” dla środowiska do bycia „dobrym” i tworzenia nowej wartości.

Nie szkodzić. Stosujemy się do przepisów dotyczących bezpieczeństwa, produktów i zrównoważonego rozwoju obowiązujących w krajach, w których jesteśmy obecni. Koncentrujemy się na wdrażaniu rozwiązań, które ograniczają wpływ naszej działalności i naszych produktów na środowisko.

Czynić dobro. Wspieramy naszych dostawców i klientów w podejmowaniu wyzwań w zakresie zrównoważonego rozwoju. Właściwości środowiskowe produktów Trespa® są wymienione w deklaracjach środowiskowych produktów (EPD) dostępnych dla poszczególnych rynków. Nieustannie poszukujemy możliwości i inicjatyw, aby wspierać i promować zrównoważony rozwój w perspektywie długoterminowej, wykraczającej poza aktualny zakres naszej działalności.

Wprowadzać ulepszenia. Wierzymy, że inwestowanie w zrównoważony rozwój jest korzystne dla pozycji firmy w długiej perspektywie. Wiele wyzwań dotyczących zrównoważonego rozwoju to jednocześnie dobre możliwości biznesowe, które pozwalają firmie nieustannie się rozwijać.

ZAANGAŻOWANIE

Urzeczywistnianie zrównoważonego rozwoju wymaga realistycznej wizji, zaangażowania i zintegrowanego podejścia w całej firmie. Sformułowaliśmy trzy zasady wpływające na nasz sposób myślenia i działania:

Zdrowy rozsądek Naszym podejściem do kwestii zrównoważonego rozwoju kieruje zdrowy rozsądek. Jesteśmy zdania, że celem jest szukanie równowagi pomiędzy zerowym wpływem a nadmierną funkcjonalnością. Inaczej rzecz ujmując, oznacza to ograniczanie wpływu na środowisko bez zaniedbania funkcjonalności produktów.

Podejście oparte na faktach. Uważamy, że nie da się zarządzać tym, czego się wcześniej nie poddało analizie. Poruszanie kwestii zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska rozpoczyna się od ilościowego określenia wpływu. Wykorzystując metodologię Oceny Cyklu Życia (LCA), mierzymy trzy kluczowe wskaźniki środowiskowe: ślad wodny, wpływ na globalne ocieplenie i zapotrzebowanie na energię pierwotną.

Integralna część planowania i oceny działalności. Nasze priorytety ustalamy w oparciu o wyniki oceny LCA oraz realistyczne, ale ambitne cele. Nasze wszystkie inicjatywy w zakresie zrównoważonego rozwoju są uwzględniane w planowaniu biznesowym i ocenie działalności firmy.

CZYNNIKI SPRZYJAJĄCE ZRÓWNOWAŻONEMU ROZWOJOWI – PŁYTY HPL

Głównym motorem naszych działań w zakresie zrównoważonego rozwoju jest trwałość. Im trwalszy produkt, tym dłuższy okres, na jaki rozkłada się wpływ środowiskowy związany z wytwarzaniem surowców i procesem produkcji. Konieczność mniejszej liczby wymian sprawia, że produkty o długiej żywotności przekładają się na mniejsze zużycie zasobów, mniejszą emisję zanieczyszczeń i mniejszą ilość odpadów w stosunku do towarów o krótkim okresie użytkowania.

Doskonała jakość wszystkich naszych produktów jest bezpośrednim wynikiem takiego podejścia. Nasze materiały z definicji są wyjątkowo trwałe i wytrzymałe.

Budowanie w oparciu o trwałość: ocena cyklu życia „od kołyski do bramy”. Naszym celem jest budowanie w oparciu o trwałość poprzez coraz bardziej zrównoważoną produkcję naszych wyrobów dzięki ograniczaniu wpływu wynikającego z cyklu życia naszych materiałów – od wydobycia surowców do wyjścia z naszych zakładów.

NASZE DOTYCHCZASOWE OSIĄGNIĘCIA

Na przestrzeni ostatnich lat kładziemy nacisk na promowanie zrównoważonego podejścia poprzez badanie i ograniczanie naszego wpływu na środowisko. Nasza podróż w kierunku zrównoważonego rozwoju rozpoczęła się w 2010 roku i od tego czasu wprowadziliśmy szereg ulepszeń mających na celu zmniejszenie zużycia energii i ilości odpadów wytwarzanych na miejscu, takich jak: wymiana energochłonnych silników elektrycznych, zastąpienie całego oświetlenia energooszczędnym oświetleniem LED i podłączenie go do czujników oświetlenia w rzadziej odwiedzanych obszarach, zastąpienie energochłonnych pomp próżniowych w prasowni bardziej wydajnym systemem Venturiego oraz zakup nowego, wydajniejszego kotła parowego.

Analiza udziału. Każdy etap produkcji w różnym stopniu przyczynia się do ogólnego wpływu naszych płyt laminowanych na środowisko naturalne. Poniższy rysunek przedstawia udział głównych etapów produkcji (jako procent w stosunku do całkowitego wpływu produkcji materiałów). Taki udział został podzielony (wykresy pierścieniowe) na udział przypisywany samemu procesowi produkcyjnemu (zużycie energii i wody, ilość wytwarzanych odpadów i emisji generowanych na miejscu) oraz udział wynikający z użytych materiałów.

STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Wydłużenie czasu życia: program Trespa Second Life. W związku z korzyściami dla środowiska wynikającymi z wydłużenia czasu życia, postanowiliśmy wdrożyć program Trespa Second Life, w ramach którego gromadzimy płyty fasadowe Trespa® Meteon® i po demontażu — zamiast wyrzucać — dajemy im drugie życie.

Cele w ramach oceny cyklu życia „od kołyski do bramy”. W ciągu kolejnych pięciu lat planujemy wdrożyć szereg działań i projektów, które mają ograniczyć nasz wpływ na środowisko (w porównaniu z rokiem 2015) w następujący sposób:

  • Wpływ na globalne ocieplenie: 8%
  • Zapotrzebowanie na energię pierwotną: 4%
  • Ślad wodny: 5%

Angażowanie naszych partnerów. Chcemy zachęcać naszych partnerów do tego, by przyjęli spójne podejście do zrównoważonego rozwoju. Nasi kierownicy wyższego szczebla, zespół badawczo-rozwojowy, koordynatorzy produkcji i dział sprzedaży będą regularnie uczestniczyć w szkoleniach i otrzymywać aktualne informacje, a filozofia zrównoważonego rozwoju i związane z nią podejście zostaną wyjaśnione każdemu nowemu pracownikowi.

Doskonalenie naszego modelu LCA. Jakość danych to jeden z naszych priorytetów. W ciągu kolejnych pięciu lat chcemy uzyskać dane od naszych dostawców papieru i środków chemicznych. Jednocześnie dokładamy ciągłych starań, aby zwiększać dokładność danych zbieranych w naszych zakładach.

Ograniczenie wpływu „od kołyski do bramy”. Intensywnie pracujemy nad ograniczeniem ilości energii potrzebnej do produkcji płyt laminowanych, starając się zmniejszyć zużycie gazu ziemnego o 20% na przestrzeni kolejnych pięciu lat. W tym celu starannie optymalizujemy proces produkcji płyt HPL. W oparciu o szczegółowy plan monitorowania zużycia energii wdrożony dla całej strefy produkcyjnej.

Będziemy także odchodzić od wykorzystania energochłonnego papieru na rzecz wiórów drzewnych, tym samym ograniczając wpływ związany z wytwarzaniem surowców.