Program „Trespa Second Life”

Zrównoważenie jest kluczowym elementem strategii Trespa i na przestrzeni lat dołożyła ona wielu starań, aby monitorować i ulepszać swoje osiągnięcia w zakresie ochrony środowiska. Obecnie firma wprowadza program „Trespa Second Life”, w ramach którego używane panele fasadowe mogą być wykorzystywane ponownie jako materiał na potrzeby wielu innych zastosowań, a nie traktowane jak nieprzydatne odpady.

Podstawowym elementem strategii Trespa w zakresie zrównoważonego rozwoju jest tworzenie wytrzymałych produktów o wysokiej jakości. Jeśli produkt jest wytrzymały, może być dłużej używany, a jego wpływ na środowisko oraz koszty jego produkcji zostają rozłożone w dłuższym okresie. Jest to skuteczna metoda oszczędzania zasobów i energii, jak również ograniczenia ilości odpadów i emisji zanieczyszczeń. Im dłuższa jest żywotność produktu, tym większe są korzyści dla środowiska. Zalety wytrzymałych produktów w zakresie wpływu na środowisko są często większe niż te produktów jednorazowych, ponieważ te drugie muszą być ciągle zastępowane. 

Wznoszenie budynków, ich renowacja oraz ich wyburzanie – wszystkie te działania mają znaczny wpływ na środowisko. Panele Trespa są po demontażu zazwyczaj przeznaczane do utylizacji jako odpady, a tymczasem te wysokiej jakości materiały zachowują swoją funkcjonalność strukturalną, a nawet wartości estetyczne, dłużej niż wynosi ich czas wykorzystania na danym budynku. 

Chcąc zwiększyć swój wkład w zrównoważony rozwój, Trespa poszukiwała kolejnych sposobów na redukcję swojego wpływu na środowisko oraz wydłużenie cyklu życia swoich produktów poza żywotność danego budynku.  Z tego też powodu postanowiła stworzyć program „Trespa Second Life”, mający zachęcać do ponownego wykorzystywania jej paneli jako materiałów na potrzeby innych zastosowań. Ponowne wykorzystanie paneli oznacza wydłużenie ich żywotności oraz dodatkowe zmniejszenie ich wpływu na środowisko poprzez unikanie zużycia zasobów i energii. Jest to kolejny krok w kierunku stworzenia produktu stanowiącego część obiegu zamkniętego. Po wdrożeniu tego programu, będzie on otwarty dla właścicieli budynków z okładziną fasadową Trespa
®, o ile będą się do niego kwalifikować, zarejestrują się i uiszczą drobną opłatę. 

Trespa rozwija obecnie swój program i ocenia możliwości ponownego wykorzystania materiałów. Co jakiś czas będzie publikować komunikaty na temat rozwoju sytuacji. Trespa ma nadzieję, że jej uczestnicy – architekci, projektanci, monterzy, dystrybutorzy i właściciele budynków – podzielają jej entuzjazm związany z tą możliwością przyczynienia się do pozytywnych zmian. Zachęcamy Państwa do wypełnienia formularzy na naszej stronie internetowej, które pozwolą nam informować Was o naszym programie oraz publikować Wasze pomysły.