TRESPA A ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

"Firma Trespa International to wiodący producent płyt stosowanych na okładzinach zewnętrznych, fasadach dekoracyjnych oraz w obiektach naukowo-badawczych".

Kierownictwo i pracownicy firmy Trespa dążą do działania zgodnego ze strategicznymi priorytetami organizacji. Strategiczne priorytety Trespa:

  • Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników firmy i członków lokalnej społeczności.
  • Zgodność produktów z wymaganiami przepisów prawnych.
  • Transparentne procedury w zakresie sprawozdawczości i właściwe zachowanie się pracowników.
  • Zrównoważony rozwój i ochrona środowiska naturalnego.

W firmie Trespa za realizację strategicznych priorytetów odpowiada wyższa kadra zarządzająca, jednak zaangażowanie wszystkich pracowników jest konieczne, aby działania podejmowane w tym obszarze były skuteczne. Zrównoważony rozwój uzupełnił strategię firmy Trespa w 2010 r., po przeprowadzeniu badania dotyczącego wpływu zakładu produkcyjnego na środowisko.

Filozofia i Prezekonania

Zrównoważony rozwój wiąże się z nowymi możliwościami i wyzwaniami, przed jakimi staje Trespa.

Zdrowy rozsądek
Podobnie jak przy podejmowaniu innych decyzji biznesowych, także w przypadku zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem firma Trespa stosuje podejście zdroworozsądkowe. Nasza strategia zrównoważonego rozwoju opiera się na starannej ocenie wpływu działalności na środowisko.

Obiektywność i trzymanie się faktów
Firma Trespa wierzy w obiektywną analizę opartą na faktach, dlatego korzysta z analizy cyklu życia, aby odwzorować swoje oddziaływanie na środowisko. Zgodnie z przekonaniami firmy Trespa analiza cyklu życia przeprowadzona zgodnie z wymaganiami norm ISO 14040 i ISO 14044 jest obecnie najobiektywniejszą opartą na faktach metodą do oceny wpływu na środowisko.

Integralna część planowania biznesowego i oceny działalności
Firma Trespa ustala priorytety na podstawie analizy cyklu życia i określa realistyczne, ale ambitne cele w celu osiągnięcia zmiany. Wszelkie inicjatywy w zakresie zrównoważonego rozwoju są uwzględniane w planowaniu biznesowym i ocenie działalności firmy, podobnie jak inne strategiczne priorytety.

Certyfikaty i inne dokumenty

Dodatkowe informacje na temat aktualnych certyfikatów, deklaracji środowiskowych produktów i innych dokumentów można znaleźć na stronie www.trespa.info

Documents
Materializing Sustainability V5.0
Trespa Stanowisko trwałość v5.0
Pobierz555.23 KB
Sustainability Position Paper Trespa
Trespa Stanowisko trwałość v4.0
Pobierz1.38 MB
Trespa Stanowisko trwałość v3.0
Trespa Stanowisko trwałość v3.0
Pobierz310 KB
Trespa Stanowisko trwałość v2.0
Trespa Stanowisko trwałość v2.0
Pobierz292.19 KB
Trespa Stanowisko trwałość v1.0
Trespa Stanowisko trwałość v1.0
Pobierz258.83 KB