TRESPA A ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

URZECZYWISTNIANIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU. Zrównoważony rozwój nie jest czymś, o czym się marzy, ale czymś, co się robi. Chodzi o działanie. Dlatego Trespa zawsze podejmuje działania korzystne dla środowiska, naszej działalności, naszej firmy oraz naszych klientów. W ten sposób stale udoskonalamy i urzeczywistniamy zrównoważony rozwój. Zrównoważony rozwój w Trespa to zdrowy rozsądek, podejście oparte na faktach i pełna integracja z planowaniem biznesowym. Nie chodzi o osiągnięcie zerowego wpływu w procesie produkcyjnym, ale o trwałość i ocenę cyklu życia „od kołyski do bramy”, co pozwala materiałom i produktom na ponowne wejście w cykl produkcyjny oraz na to, aby stały się nowymi i jeszcze lepszymi produktami.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ JAKO WEWNĘTRZNA POTRZEBA

Nasza polityka zrównoważonego rozwoju opiera się na głęboko zakorzenionej motywacji do przejścia od „mniejszego zła” dla środowiska do bycia „dobrym” i tworzenia nowej wartości.

Nie szkodzić. Stosujemy się do przepisów dotyczących bezpieczeństwa, produktów i zrównoważonego rozwoju obowiązujących w krajach, w których jesteśmy obecni. Koncentrujemy się na wdrażaniu rozwiązań, które ograniczają wpływ naszej działalności i naszych produktów na środowisko.

Czynić dobro. Wspieramy naszych dostawców i klientów w podejmowaniu wyzwań w zakresie zrównoważonego rozwoju. Właściwości środowiskowe produktów Trespa są wymienione w deklaracjach środowiskowych produktów (EPD) dostępnych dla poszczególnych rynków. Nieustannie poszukujemy możliwości i inicjatyw, aby wspierać i promować zrównoważony rozwój w perspektywie długoterminowej, wykraczającej poza aktualny zakres naszej działalności.

Wprowadzać ulepszenia. Wierzymy, że inwestowanie w zrównoważony rozwój jest korzystne dla pozycji firmy w długiej perspektywie. Wiele wyzwań dotyczących zrównoważonego rozwoju to jednocześnie dobre możliwości biznesowe, które pozwalają firmie nieustannie się rozwijać.

Durability

ZAANGAŻOWANIE

Urzeczywistnianie zrównoważonego rozwoju wymaga realistycznej wizji, zaangażowania i zintegrowanego podejścia w całej firmie. Sformułowaliśmy 3 zasady wpływające na nasz sposób myślenia i działania:

Zdrowy rozsądek. W przypadku zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem stosujemy podejście zdroworozsądkowe. Jesteśmy zdania, że zrównoważony rozwój to szukanie równowagi pomiędzy zerowym wpływem a nadmierną funkcjonalnością. Inaczej rzecz ujmując, oznacza to ograniczanie wpływu na środowisko bez zaniedbania funkcjonalności produktów.

Podejście oparte na faktach. Uważamy, że nie da się zarządzać tym, czego się wcześniej nie podda analizie. Poruszanie kwestii zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska rozpoczyna się od ilościowego określenia wpływu. Wykorzystując metodologię Oceny Cyklu Życia (LCA), mierzymy trzy kluczowe wskaźniki środowiskowe: ślad wodny, wpływ na globalne ocieplenie i zapotrzebowanie na energię pierwotną.

Integralna część planowania biznesowego i oceny działalności. Nasze priorytety ustalamy w oparciu o wyniki oceny LCA oraz realistyczne, ale ambitne cele. Nasze wszystkie inicjatywy w zakresie zrównoważonego rozwoju są uwzględniane w planowaniu biznesowym i ocenie działalności firmy.

CZYNNIKI SPRZYJAJĄCE ZRÓWNOWAŻONEMU ROZWOJOWI – PŁYTY HPL

Główny czynnik sprzyjający zrównoważonemu rozwojowi: Trwałość. Trwałość jest punktem wyjścia dla naszej strategii dotyczącej zrównoważonego rozwoju. Im trwalszy produkt, tym dłuższy okres, na jaki rozkłada się wpływ środowiskowy związany z wytwarzaniem surowców i procesem produkcji. Wymuszając mniejszą liczbę wymian, produkty o długiej żywotności oznaczają mniejsze zużycie zasobów, mniejszą emisję zanieczyszczeń i mniejszą ilość odpadów niż towary o krótkim okresie użytkowania.

Doskonała jakość wszystkich naszych produktów jest bezpośrednim wynikiem takiego podejścia, ponieważ są one z definicji bardzo trwałe i wytrzymałe.

Budowanie w oparciu o trwałość: ocena cyklu życia „od kołyski do bramy”. Naszym celem jest budowanie w oparciu o trwałość poprzez coraz bardziej zrównoważoną produkcję naszych wyrobów dzięki ograniczaniu wpływu wynikającego z cyklu życia naszych materiałów – od wydobycia surowców do wyjścia z naszych zakładów.

CO OSIĄGNĘLIŚMY DO TEJ PORY

Nasze doświadczenia i postępy. Na przestrzeni ostatnich lat włożyliśmy wiele wysiłku w promowanie zrównoważonego podejścia poprzez badanie i ograniczanie naszego wpływu na środowisko. Nasza podróż w kierunku zrównoważonego rozwoju rozpoczęła się w 2010 roku i od tego czasu wprowadziliśmy szereg ulepszeń mających na celu zmniejszenie zużycia energii i ilości odpadów wytwarzanych na miejscu, takich jak: wymiana energochłonnych silników elektrycznych w różnych lokalizacjach, zastąpienie całego oświetlenia energooszczędnym oświetleniem LED i instalacja czujników oświetlenia w rzadziej odwiedzanych miejscach, zastąpienie energochłonnych pomp próżniowych w prasowni bardziej wydajnym systemem Venturiego i zakup nowego, wydajniejszego kotła parowego.

Analiza udziału. Każdy etap produkcji laminatów przyczynia się w różnym stopniu do ogólnego wpływu naszych płyt laminowanych na środowisko naturalne. Poniższy rysunek przedstawia udział głównych etapów produkcji (jako procent w stosunku do całkowitego wpływu produkcji wyrobów). Taki udział jest z kolei dzielony (wykresy pierścieniowe) na udział przypisywany samemu procesowi produkcyjnemu (zużycie energii i wody, ilość wytwarzanych odpadów i emisji generowanych na miejscu) oraz udział wynikający z użytych materiałów.

Global Warming
 

CO NAS CZEKA: PLAN DOTYCZĄCY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU DO 2022 R.

Wydłużenie czasu życia: program Trespa Second Life. W związku z korzyściami dla środowiska wynikającymi z wydłużenia czasu życia, postanowiliśmy wdrożyć program Trespa Second Life. Płyty fasadowe Trespa® Meteon® sprzedawane w ramach tego programu będą po demontażu odbierane przez nas od klienta i otrzymają drugie życie zamiast trafić do utylizacji.

Environmental impact
 

Cele w ramach oceny cyklu życia „od kołyski do bramy”. W ciągu kolejnych 5 lat planujemy wdrożyć szereg działań i projektów, które mają sporą szansę ograniczyć nasz wpływ na środowisko (w porównaniu z rokiem 2015) w następujący sposób:

  • Wpływ na globalne ocieplenie: 8%
  • Zapotrzebowanie na energię pierwotną: 4%
  • Ślad wodny: 5%

Angażowanie naszych partnerów. Chcemy zachęcać naszych partnerów do tego, by przyjęli spójne podejście do zrównoważonego rozwoju. Nasi kierownicy wyższego szczebla, zespół badawczo-rozwojowy, koordynatorzy produkcji i dział sprzedaży będą regularnie uczestniczyć w szkoleniach i otrzymywać aktualne informacje, a filozofia zrównoważonego rozwoju i związane z nią podejście zostaną wyjaśnione każdemu nowemu pracownikowi.

Doskonalenie naszego modelu LCA. Jakość danych to jeden z naszych priorytetów. W ciągu kolejnych 5 lat chcemy uzyskać dane od naszych dostawców papieru i środków chemicznych. Jednocześnie dokładamy ciągłych starań, aby zwiększać dokładność danych zbieranych w naszych zakładach.

Ograniczenie wpływu „od kołyski do bramy”. Pracujemy intensywnie nad ograniczeniem ilości energii potrzebnej do produkcji płyt laminowanych, starając się zmniejszyć zużycie gazu ziemnego o 20% na przestrzeni kolejnych 5 lat. W tym celu starannie optymalizujemy proces produkcji płyt HPL w oparciu o szczegółowy plan monitorowania zużycia energii wdrożony dla całej strefy produkcyjnej.

Będziemy także odchodzić od wykorzystania energochłonnego papieru na rzecz wiórów drzewnych, tym samym ograniczając wpływ związany z wytwarzaniem surowców.

Documents
Materializing Sustainability V7.0
Trespa Stanowisko trwałość v7.0
Pobierz540.62 KB
Materializing Sustainability V6.9
Trespa Stanowisko trwałość v6.0
Pobierz533.23 KB
Materializing Sustainability V5.0
Trespa Stanowisko trwałość v5.0
Pobierz555.23 KB
Sustainability Position Paper Trespa
Trespa Stanowisko trwałość v4.0
Pobierz1.38 MB
Trespa Stanowisko trwałość v3.0
Trespa Stanowisko trwałość v3.0
Pobierz310 KB
Trespa Stanowisko trwałość v2.0
Trespa Stanowisko trwałość v2.0
Pobierz292.19 KB
Trespa Stanowisko trwałość v1.0
Trespa Stanowisko trwałość v1.0
Pobierz258.83 KB