FAQ

Płyty Trespa® można bardzo łatwo utrzymać w czystości.

Instrukcje czyszczenia paneli zewnętrznych:

Klikając tutaj, można zapoznać się z instrukcją czyszczenia płyt Trespa® Meteon®.

Instrukcje czyszczenia paneli wewnętrznych:

Klikając tutaj, można zapoznać się z instrukcją czyszczenia płyt Trespa® Toplab®.

Docinanie płyt Trespa® odbywa się podobnie, jak w przypadku docinania wysokiej jakości drewna twardego. Płyty Trespa® mogą być obrabiane za pomocą narzędzi stolarskich. Zalecamy stosowanie narzędzi wykonanych z metali twardych.

Więcej informacji można uzyskać, klikając tutaj.

Po zakończeniu eksploatacji płyty Trespa® Meteon® mogą zostać wykorzystane do innych zastosowań. Ze względu na wysoką wartość kaloryczną (18 – 22 MJ/kg), płyty Trespa® Meteon® mogą podlegać ewentualnemy recyklingowi termicznemu w procesie spalania w odpowiednich spalarniach przemysłowych.

 

 

 

 

 

Płyty Trespa® zawierają do 70% włókien naturalnych pochodzących z lasów objętych zrównoważoną gospodarką leśną. Firma Trespa dysponuje certyfikatem kontroli pochodzenia PEFC. Zawartość włókien drzewnych, duża gęstość i wysoka trwałość produktów Trespa przyczyniają się do ograniczania emisji dwutlenku węgla.

W oparciu o analizę cyklu życiowego produktów (LCA) firma Trespa planuje opublikować środowiskowe deklaracje produktu (EPD) zgodne z europejskimi normami. Firma Trespa rozpoczęła procedurę pozyskiwania deklaracji produktu w Niemczech. We Francji i w Wielkiej Brytanii zostaną one wkrótce udostępnione. Produkty firmy Trespa® spełniają założenia programu LEED w zakresie ponownego wykorzystania materiałów oraz przyjaznych środowisku produktów stosowanych we wnętrzach.

Więcej informacji można uzyskać, klikając tutaj.

Firma Trespa wierzy w analizę opartą na zamierzeniach i faktach, w związku z czym wykonała analizę cyklu życia (LCA), aby określić swoje oddziaływanie na środowisko dla całego łańcucha wartości. W rzeczywistości firma Trespa, jako pierwsza w branży, tj. już w 1994 roku przygotowała analizę LCA. W oparciu o profil LCA firma Trespa wyznaczyła ambitne, lecz realistyczne cele w zakresie ochrony środowiska. Firma Trespa wprowadziła do swojego bieżącego planowania biznesowego oraz cyklu analizowania wyników wszystkie priorytety zrównoważonego rozwoju.

Strategia środowiskowa firmy Trespa opiera się na 3 zasadach:

1. DO NO HARM

Minimalizować negatywny wpływ na środowisko i przestrzegać obowiązujących przepisów. 

2. DO GOOD

Wspierać klientów w ich zrównoważonym rozwoju.

3. DO BETTER

Zrównoważony rozwój jest źródłem nowych możliwości biznesowych.

Płyty Trespa® to wytwarzane pod wysokim ciśnieniem i w wysokiej temperaturze płyty laminowane (HPL) na bazie żywic termoutwardzalnych równomiernie wzmacniane włóknami drewnianymi. Płyty są wykończone warstwą dekoracyjną powstałą w wyniku zastosowania własnej technologii EBC, z wyjątkiem płyt Trespa®BASE , których twarda warstwa zewnętrzna jest wykonana na bazie żywic melaminowych.