Trespa Second Life

Bij Trespa zetten we ons in om de levensduur van onze panelen te verlengen door ze een tweede leven te geven. Door krachten te bundelen met gelijkgestemde partners, stimuleren we de overgang naar een circulaire economie.

Ons initatief

In een wereld waar grondstoffen kostbaar zijn, is duurzaamheid geen optie meer, maar een noodzakelijkheid. We introduceren Trespa Second Life, onze beloefte om panelen een tweede leven te geven. Dit initatief staat centraal in onze missie: niet alleen streven wij ernaar om hoogwaardige panelen te leveren, maar ook willen wij garanderen dat onze panelen blijven bijdragen aan een duurzame en circulaire economie. 

Trespa Second Life draait om hetgebruik en het verlengen van de levenscyclus van onze producten. Ieder Trespa product heeft een lange levensduur, maar de reis hoeft niet te stoppen na het eerste gebruik. Actief zetten we stappen om onze producten een tweede leven te geven. 

De grondstoffen die we gebruiken, samen met onze vooruitstrevende technologie, maken de Trespa®-panelen duurzaam en in staat CO2 op te slaan gedurende hun levensduur. Dit tweede leven verlengt de periode waarin de CO2 in de panelen is opgeslagen nog verder. Ontdek meer over het CO2-verhaal van Trespa op onze website www.trespa.com/sustainability

Op weg naar een circulaire economie

Wij geloven in een circulaire economie en richten ons op hergebruik in plaats van recycling. Door de levensduur van onze duurzame en sterke panelen te verlengen via hergebruik, besparen we niet alleen grondstoffen, maar verminderen we de CO2-uitstoot aanzienlijk.

Een circulaire economie streeft ernaar producten en materialen zo lang mogelijk in gebruik te houden, om afval tot een minimum te beperken. Het is een duurzamere benadering dan de traditionele 'make-use-dispose'-cyclus, waarbij wordt geprobeerd het gebruik van nieuwe hulpbronnen en afval te beperken. De Europese Unie heeft de prioriteiten met betrekking tot afvalbeheer gedefinieerd, met als topprioriteit het voorkomen van afval.

Hoe Trespa Second Life werkt

 1. Controle op geschiktheid
  Panelen moeten noodzakelijkerwijs gedemonteerd worden, geverifieerd zijn als Trespa-panelen, niet blootgesteld zijn geweest aan gevaarlijke materialen, mechanisch bevestigd zijn en gedemonteerd zijn zonder buitensporige schade. 
  Trespa beoordeelt de milieubelasting van het transport om er zeker van te zijn dat deze niet opweegt tegen de milieuvoordelen van hergebruik.
  Trespa Second Life is actief in Nederland, Frankrijk, Duitsland en België en heeft plannen voor uitbreiding naar andere regio's.
 2.  Interesse 
  Geïnteresseerden kunnen een e-mail sturen naar secondlife@trespa.com met informatie over de panelen. 
 3. Evaluatie 
  Trespa zal het verzoek tot terugname evalueren.
 4.  Hergebruik en samenwerking
  Als de panelen worden goedgekeurd, worden ze in samenwerking met partners hergebruikt voor verschillende toepassingen, zoals (fiets)schuurtjes, opslag, tuintoepassingen, bewegwijzering en afvalscheidingsbakken.

Frequently asked questions

Omdat we geloven in de kwaliteit van onze producten, willen we de waarde ervan zo lang mogelijk in de economie houden.

De meeste van onze panelen worden momenteel aan het einde van hun levensduur verbrand. In de meeste gevallen wordt er energie teruggewonnen uit het verbrandingsproces.

We brengen geen kosten in rekening voor het ophalen van de panelen. Van de gebouweigenaar/renovatie-aannemer wordt verwacht dat de panelen schadevrij gedemonteerd worden en volgens de instructies van Trespa op pallets verzameld en opgeslagen worden.

Trespa Second Life is bedoeld voor gebruikte panelen. We zouden echter graag geïnformeerd worden over hoe de cut-offs eruit zien qua afmetingen en volume aangezien dit een ander onderwerp is dat we overwegen.

Dat de panelen
1) Schadevrij worden gedemonteerd
2) Op pallets worden gelegd volgens de instructies van Trespa
3) In een droge, vorstvrije ruimte worden opgeslagen totdat ze worden opgehaald. De locatie moet bereikbaar zijn met een vrachtwagen van 16,5 m en er moet een vorkheftruck beschikbaar zijn.

Trespa regelt het ophalen voor de landen NL, DE, FR en BE. Voor projecten buiten deze landen wordt dit per geval bekeken.

We hebben de milieu-impact van transport berekend aan de hand van onze LCA-methodologie.

Toepassingen die schaalbaar zijn en de eigenschappen van Trespa-panelen waarderen. Voorbeelden zijn (fietsen)stallingen, bergingen, tuintoepassingen (meubilair, tuinhuizen, schuttingen etc.), bewegwijzering, afvalscheidingsbakken etc.