Trespa Second Life-programma

Duurzaamheid maakt een belangrijk onderdeel uit van de strategie van Trespa. Al jarenlang steekt Trespa heel veel energie in het monitoren en verbeteren van milieuprestaties. Trespa komt nu met het Trespa Second Life-programma om gevelpanelen niet langer na gebruik als afval af te danken, maar ze te hergebruiken voor allerlei andere toepassingen.

Het kernelement van het duurzaamheidsbeleid van Trespa is het creëren van hoogwaardige en duurzame producten. Een duurzaam product gaat langer mee en de milieugevolgen en de kosten van het produceren ervan worden over een langere periode uitgespreid. Dit spaart daadwerkelijk grondstoffen en energie uit en beperkt afval en emissies. Hoe langer een product meegaat, des te meer het milieu daarvan profiteert. De voordelen van duurzame producten zijn vaak groter dan die van wegwerpproducten, aangezien wegwerpproducten steeds weer vervangen moeten worden en daardoor het milieu zwaarder belasten. 

Het bouwen, renoveren en slopen van gebouwen zijn allemaal activiteiten met een flinke milieuvoetafdruk. Trespa-panelen worden na demontage vaak als afval afgedankt, ondanks dat deze hoogwaardige materialen hun constructieve functionaliteit of esthetische waarde lang na hun gebruiksduur in of op een gebouw behouden. 

Om verder bij te dragen aan duurzaamheid is Trespa gaan kijken naar meer manieren om de milieu-impact te verlagen en de levensduur van haar producten tot na de gebruiksduur als onderdeel van een gebouw te verlengen. Trespa komt daarom met het Trespa Second Life-programma dat het hergebruik van de panelen als materiaal voor andere toepassingen bevordert. De panelen hergebruiken betekent de levensduur ervan verlengen en de milieu-impact verder beperken door het gebruik van grondstoffen en energie te vermijden. Dit is de volgende stap richting een geheel circulair product.
Zodra het programma van start gaat, staat het open voor de eigenaren van gebouwen met Trespa®-gevelbekleding, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, en op voorwaarde van registratie en een kleine vergoeding. 

Trespa is het programma momenteel aan het ontwikkelen en is de opties voor hergebruik van het materiaal aan het bestuderen. Wij gaan regelmatig over de ontwikkelingen op dit gebied communiceren en hopen dat onze stakeholders (architecten, ontwerpers, installateurs, distributeurs en de eigenaren van gebouwen) ons enthousiasme over deze kans om een bijdrage aan duurzaamheid te leveren delen. Wij nodigen u uit om de formulieren op onze website in te vullen zodat wij u op de hoogte kunnen houden over ons programma en uw ideeën te delen.