Polityka prywatności

O niniejszej polityce

Niniejsza Polityka Prywatności i Plików Cookie (zwana dalej "Polityką") ma na celu poinformowanie Państwa o przetwarzaniu Państwa danych osobowych (zwanych dalej "Danymi Osobowymi") oraz wykorzystywaniu plików cookie przez Trespa International B.V. (dalej: "Trespa") i dotyczy również korzystania ze strony internetowej www.trespa.com (dalej: "Strona Internetowa"). Składając wniosek dot. naszych produktów i/lub usług, zawierając z nami umowę i/lub odwiedzając naszą Stronę Internetową, wyrażają Państwo zgodę na niniejszą Politykę. Z niniejszą Polityką można również zapoznać się, jak również można ją pobrać i wydrukować, na naszej Stronie Internetowej.

Szanujemy Państwa prywatność. Dlatego też przetwarzamy, przetwarzamy, użytkujemy i chronimy Państwa Dane Osobowe z najwyższą starannością. Przetwarzając Dane Osobowe, przestrzegamy wymogów wynikających z przepisów prawa i regulacji, takich jak Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Prosimy uważnie przeczytać naszą Politykę Prywatności, aby wiedzieli Państwo, jakie są Wasze prawa i obowiązki.

Trespa International B.V. ma siedzibę pod adresem Wetering 20 (6002 SM) Weert, Holandia i jest zarejestrowana w rejestrze Izby Handlowej pod numerem: 24270677. Pytania dotyczące niniejszej Polityki można kierować na adres legal@trespa.com.

Przetwarzanie danych osobowych

Trespa może przetwarzać następujące dane osobowe

 • Dane kontaktowe, w tym, między innymi, imię i nazwisko, adres, miejsce zamieszkania, kod pocztowy, kraj, numer telefonu (komórkowego) i adres e-mail.
 • Stanowisko i pełnione funkcje, płeć i datę urodzenia.
 • Szczegóły podania o pracę, w tym, między innymi, Państwa historię zatrudnienia, historię edukacji, CV i inne informacje zależne od stanowiska, na które Państwo aplikują.

Ponadto Trespa może również przetwarzać pewne dane, takie jak adres URL, adres IP, typ i język przeglądarki oraz dane i czas Państwa wizyty na naszej Stronie Internetowej.

Jak gromadzone są dane osobowe

Trespa może gromadzić dane osobowe, ponieważ przekazują nam Państwo swoje Dane Osobowe. Na przykład po to, aby umożliwić nam zawarcie z Państwem umowy lub dostarczenie Państwu informacji o naszych produktach i/lub usługach, poprzez wypełnienie formularzy na Stronie Internetowej, udział w kampanii marketingowej lub konkursie, zapisanie się na nasz biuletyn informacyjny i złożenie na naszej Stronie Internetowej podania o pracę w związku z dostępnym u nas wakatem.  

Cele przetwarzania

Trespa może przetwarzać Państwa Dane osobowe w następujących celach

 • Aby dostarczyć nasze produkty i/lub świadczyć naszej usługi Państwu i/lub Państwa firmie.
 • W celu realizacji i/lub podpisania umowy.
 • W celu realizacji kampanii marketingowych i związanych z nimi działań.
 • W celu wsparcia Państwa prośby o kontakt, dotyczącej produktu, informacji marketingowej lub o sprzedawcy, oferty
 • Aby analizować, utrzymywać, zabezpieczać i optymalizować naszą Stronę Internetową i związane z nią technologie.
 • Aby opracowywać statystyki i reakcje użytkowników w celu wsparcia Trespa w dalszym rozwoju i ulepszaniu dostarczania produktów i/lub świadczenia usług, w tym Strony internetowej.
 • W celu przestrzegania odpowiednich przepisów i regulacji prawnych.

Komu Trespa udostępnia Państwa dane osobowe

Możemy udostępniać Państwa dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

 • powiązanym spółkom. Możemy udostępniać dane osobowe firmom, które są z nami powiązane (na przykład firmom, które kontrolują naszą firmę, są przez nią kontrolowane lub znajdują się pod wspólną kontrolą). Możemy również udostępniać informacje zebrane przez strony internetowe, nad którymi my lub nasi partnerzy sprawujemy kontrolę.
 • Partnerzy Trespa, tacy jak dealerzy i dystrybutorzy. Możemy udostępniać dane osobowe firmom, które sprzedają produkty Trespa® na Państwa rynkach, aby umożliwić im dostarczenie dodatkowych informacji i / lub ofert.
 • specjalistom ds. reklamy behawioralnej. Możemy zezwolić zewnętrznym specjalistom ds. reklamy behawioralnej na wykorzystanie technologii do zbierania informacji o korzystaniu z naszej strony internetowej, tak aby mogli oni dostarczać reklamy produktów i usług dostosowane do Państwa zainteresowań. Tego typu reklamy mogą pojawiać się na naszej stronie internetowej lub innych stronach.
 • potencjalnym nabywcom. Możemy udostępniać Państwa dane osobowe, jeśli sprzedajemy całość lub część naszej działalności, sprzedajemy całość lub część naszych aktywów biznesowych lub jesteśmy w inny sposób zaangażowani w fuzję lub przejęcie firmy.
 • Wszystkim innym stronom w celu wywiązania się z obowiązku prawnego; w celu ochrony praw naszej firmy lub uczestnictwa w postępowaniu prawnym dotyczącym naszej firmy; w celu ochrony naszych pracowników, naszych agentów, naszych klientów i naszych partnerów, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony naszym gościom lub w celu zapobiegania oszustwom; lub za Państwa zgodą.

Bezpieczeństwo

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami, Trespa podjęła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa Danych Osobowych użytkowników. Trespa przechowuje Dane Osobowe w bezpiecznej bazie danych, która jest chroniona przez techniczne środki kontroli dostępu, i okresowo dokonuje przeglądu praktyk w zakresie gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji, w tym fizycznych środków bezpieczeństwa, mający na celu ochronę przed nieuprawnionym dostępem do naszych systemów. Dane Osobowe nie będą przekazywane ani przechowywane w krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Prawa osób, których dane dotyczą

Są Państwo uprawnieni do korzystania z pewnych praw, takich jak prawo dostępu, sprostowania i usunięcia swoich Danych Osobowych przetwarzanych przez Trespa. Jeśli chcą Państwo skorzystać z (jednego z) tych praw, prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres legal@trespa.com, wpisując w temacie wiadomości temat „Access/Rectify/Erase personal data" („Dostęp do/Sprostowanie/Usunięcie danych osobowych"). Trespa odpowie na Państwa zapytanie w ciągu czterech tygodni. Jeśli Trespa odmówi Państwa prośbie, wyjaśnimy Państwu przyczyny takiej decyzji i przekażemy informacje o przysługujących Państwu prawach.

Jeśli nie są Państwo usatysfakcjonowani sposobem, w jaki Państwa wniosek został rozpatrzony lub sposobem, w jaki Trespa przetwarza Państwa Dane Osobowe, mogą Państwo złożyć skargę do holenderskiego urzędu ochrony danych.

Okresy przechowywania danych

Trespa przechowuje Państwa Dane Osobowe lub inne dane, które nam Państwo przekazują, niezależnie od tego, czy są one przekazywane za pośrednictwem Strony Internetowej, tak długo, jak jest to konieczne do celów wskazanych powyżej, czy też w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych, takich jak (ustawowe) okresy przechowywania danych. Po upływie takiego okresu przechowywania Trespa zniszczy wszystkie kopie danych osobowych lub nada im anonimowy charakter.

Pliki cookie

Czym są pliki cookie?

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które mogą być wykorzystywane przez strony internetowe w celu poprawy wrażeń użytkownika z korzystania z tych stron. Prawo stanowi, że możemy przechowywać pliki cookie na Państwa urządzeniu, jeśli są one ściśle niezbędne do działania tej strony. W przypadku wszystkich innych typów plików cookie potrzebujemy Państwa zgody. Ta strona wykorzystuje różne rodzaje plików cookie. Niektóre pliki cookie są umieszczane przez strony trzecie, które są obecne na naszych stronach internetowych. W każdej chwili mogą Państwo zmienić lub wycofać swoją zgodę za pomocą Oświadczenia dot. Plików Cookie na naszej stronie internetowej. Państwa zgoda dotyczy następujących domen: www.trespa.com.

Jakie pliki cookie są przechowywane?

Trespa przechowuje następujące pliki cookie

 • Niezbędne pliki cookie ułatwiające korzystanie ze strony internetowej, pozwalające korzystać z podstawowych funkcji, takich jak nawigacja po stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów strony. Bez tych plików cookie strona internetowa nie może funkcjonować prawidłowo. Państwa zgoda nie jest wymagana.
 • Preferencyjne pliki cookie umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie informacji, które zmieniają sposób, w jaki witryna działa lub wygląda, takich jak preferowany język użytkownika lub region, w którym użytkownik się znajduje. Państwa zgoda jest wymagana.
 • Statystyczne pliki cookie pomagają właścicielom stron internetowych zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję ze stronami internetowymi, gromadząc i przekazując informacje w sposób anonimowy. Państwa zgoda jest wymagana.
 • Marketingowe pliki cookie są wykorzystywane do śledzenia osób odwiedzających strony internetowe. Celem ich działania jest wyświetlanie reklam, które są istotne i angażujące dla danego użytkownika, a tym samym bardziej wartościowe dla wydawców i reklamodawców zewnętrznych. Państwa zgoda jest wymagana.

Mogą Państwo również umożliwić lub uniemożliwić wykorzystywanie plików cookie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

Stosowanie plików cookie

Pliki cookie pozwalają nam odróżnić Państwa od innych użytkowników Strony Internetowej, co pomaga Trespa w ulepszaniu Strony Internetowej i zapewnia Państwu dobre wrażenia podczas jej przeglądania. Pliki cookie mogą również upoważniać inne określone strony internetowe do rozpoznawania Państwa w określonym celu.

Więcej informacji na temat plików cookie stosowanych przez Trespa mogą Państwo znaleźć w naszym oświadczeniu dotyczącym plików cookie.

Zmiany

Trespa może zmienić niniejszą Politykę w dowolnym momencie i bez informowania o tym. Taka zmodyfikowana Polityka wchodzi w życie z chwilą umieszczenia jej na Stronie Internetowej. Trespa zawsze dołoży wszelkich starań, aby umieścić najnowszą wersję Polityki na tej stronie internetowej, tak aby zawsze mogli Państwo się z nią zapoznać.

Pytania

W razie jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszej Polityki, prosimy o kontakt z Trespa za pośrednictwem poczty elektronicznej: legal@trespa.com.