FAQ

Trespa®-platen zijn erg gemakkelijk te reinigen.

Als u nadere instructies wenst over het reinigen van exterieurplaten:

Klik hier voor reinigingsinstructies voor Trespa® Meteon® 

Als u nadere instructies wenst over het reinigen van interieurplaten:

Klik hier voor reinigingsinstructies voor Trespa® TopLab® 

Het zagen van Trespa®-platen is te vergelijken met het zagen van hoogwaardig hardhout. Trespa®-platen kunnen met houtbewerkingsgereedschappen bewerkt worden. Het gebruik van hardmetalen gereedschappen wordt aanbevolen.

Klik hier voor nadere informatie

Trespa® Meteon® kan worden hergebruikt voor andere toepassingen. Trespa® Meteon® heeft een hoge calorische waarde (18 - 22 MJ/kg) en is daarom geschikt voor thermische recycling in goedgekeurde industriële verbrandingsinstallaties.

Op basis van de levenscyclusanalyse (LCA) geeft Trespa milieuproductverklaringen (EPD's) uit volgens de overeengekomen Europese norm. Trespa is bezig met het verkrijgen van productverklaringen voor Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië die te zijner tijd beschikbaar gesteld worden. De producten van Trespa® kunnen mogelijk  bijdragen aan aan het LEED-programma in de categorieën Materials Reuse (hergebruik van materialen) en Indoor Environment (binnenmilieu).

Klik hier voor nadere informatie.

Op basis van de levenscyclusanalyse (LCA) geeft Trespa milieuproductverklaringen (EPD's) uit volgens de overeengekomen Europese norm. Trespa is bezig met het verkrijgen van productverklaringen voor Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië die te zijner tijd beschikbaar gesteld worden. De producten van Trespa® kunnen mogelijk  bijdragen aan aan het LEED-programma in de categorieën Materials Reuse (hergebruik van materialen) en Indoor Environment (binnenmilieu).

Klik hier voor nadere informatie.

Trespa gelooft in objectieve en op feiten gebaseerde analyse en heeft een levenscyclusanalyse (LCA) uitgevoerd om haar milieuvoetafdruk in alle schakels van de waardeketen in kaart te brengen. Trespa deed dit al in 1994 en was hiermee het eerste bedrijf in deze branche dat een LCA produceerde. Op basis van het LCA-profiel heeft Trespa voor zichzelf uitdagende, maar tegelijkertijd realistische milieudoelen gesteld. Trespa heeft alle prioriteiten op het gebied van duurzaamheid opgenomen in de doorlopende bedrijfsplannings- en beoordelingscyclus.

Het beleid van Trespa omvat drie uitgangspunten:

1. DO NO HARM

De milieubelasting minimaliseren en aan de regelgeving voldoen

2. DO GOOD

Onze klanten helpen hun duurzaamheidspositie te verbeteren.

3. DO BETTER

Duurzame ontwikkeling leidt tot nieuwe zakelijke kansen.

Trespa® is een HPL-compact materiaal op basis van thermohardende harsen, homogeen versterkt met houtvezels en vervaardigd onder hoge druk en hoge temperatuur. De platen hebben een geïntegreerd decoratief oppervlak, dat wordt gemaakt met de gepatenteerde EBC-technologie, met uitzondering van Trespa®BASE dat een hard oppervlak op basis van melamineharsen heeft.